Scenery

Verktygspaket

   Paket med bra-att-ha verktyg som underlättar byggandet av spår och luftledningar.

Skapat av Tomas Nordenadler för AB Svensk Järnvägskonstruktion, en del av
Swenska Tågwerkstäderna.
STW Verktygspaket. Innehåller:
Spåravståndsverktyg.
Plattform-spåravståndsverktyg.
Luftledningsverktyg.
Normalsektion och lastprofilsverktyg.