Scenery

Växelpaket

   Växelobjekt med animerade tungor och växelomläggare med geometrin 1:9 r190 m sth 40km/h i höger och vänsterutförande. Använder SetMeshVisible för att växla mellan olika ballastprofiler och växelomläggare (både motordriven och klot). Använder TextureReplacement för att ändra ballast och rälstextur till alla de varianter som mitt spårpaket har. Växarna hittas under "Scenery"->"Third_Party_SWE"->"Växlar".

   Läs växelguiden för att lära er hur växlarna ska konfigureras. Använder sig av namnkodsfunktionalitet.

Skapat av Tomas Nordenadler för AB Svensk Järnvägskonstruktion, en del av
Swenska Tågwerkstäderna.
STW Växelpaket v1. Innehåller:
1:9 r190m sth 40 Höger och vänster växel.
STW Osynligt 1435mm spår.
3 st texture groups.
3 st node markers.
1 st STW Osynlig växelomläggare.