RIV

Uträkning av kontrollsiffra

Ange RIV nummer:   (11 siffror)
Kontrollsiffra:
RIV nummer:

Förklaring

Ange de 11 siffrorna i fältet "Ange RIV nummer" (7 siffror om 2174 redan står där som default). Tryck sedan på knappen "Beräkna" för att räkna ut kontrollsiffran.