Scenery

Luftledningspaket

   Det är starkt rekomenderat att läsa luftledningsguiden

   OBS! Delar av detta paket är inte fullt bakåtkompatibelt med tidigare versioner vilket medför att alla inställningar som är gjorda på alla stolpar och bryggor kommer att nollställas.

   Nyheter:
Äldre luftledningsstolpar och fackverksbryggor.
Nytt sätt att spara inställningarna för alla objekt med "namnkod" (inställningarna sparas i rutten istället för sessionen).
åäö uppdatering av all text.
Diverse små fixar och uppdateringar.

Skapat av Tomas Nordenadler för AB Svensk Järnvägskonstruktion, en del av
Swenska Tågwerkstäderna.
STW Luftledningspaket v2. Innehåller:
Linje- och fackverksluftledningar.
Moderna och äldre linje- och bryggstolpar.
Mora- och fackverksbryggor.
3 st Marktransformatorer.