Scenery

Stationsnära objekt

Plattformspaket

   Varje plattformsbit använder SetMeshVisible för att växla mellan t ex hög/medium/låg plattform eller om det ska vara en rak bit eller en ramp. De använder texture-replacement för val av plattformstextur. Läs plattformsguiden hur plattformsbitarna används och vilka texturer som finns tillgängliga. Plattformssplines är gjorda som spår och hittas under "Tracks" i menyn.
Skapat av Tomas Nordenadler för AB Svensk Järnvägskonstruktion, en del av
Swenska Tågwerkstäderna.
STW Plattformspaket v1. Innehåller:
6 st plattform texture groups.
2 st plattformspacers.
14 st scenery plattformsbitar.
STW Plattformsplinespaket v1. Innehåller:
81 st plattform splines.
STW osynligt 1435mm spår:
Behhövs för att spacern skall snappa ihop med plattforms-splines eller plattformsbitar.