Scenery

Vägskyddspaket

   Det är starkt rekomenderat att läsa manual för vägskydd

   STW Vägskydd är ett system för att bygga svenska vägskyddsanläggningar i Trainz. Det är uppbyggt runt ett antal komponenter som kommunicerar med varandra via skript. Det går att skapa helt unika vägskydd för olika trafiksituationer.

Skapat av Mats Strid för Kungliga Swenska Lokomotivfabrikerna, en del av
Swenska Tågwerkstäderna.

Innehållet i zip-filen skall installeras i denna ordning: STW_Vägskydd_12.cdp därefter följt av STW_Vägskydd_12_corrected_xsig.cdp